Máme volné místo pro 1 depozitum!

Máme jedno volné místečko pro depozitum:

Naše podmínky: 

Přístup do celého depozita pro zkontrolování prostor, zda se péče shoduje s naším posláním, umožnění ( na žádost) náhledu do evidence koček a účetnictví , pro kontrolu hospodaření s dary z kavárny, a také součinnost při propagaci kavárny

Kočky příjmané do kavárny k adopci: kastrované, testované, očkované, odčervené, veterinární zpráva o stavu, kompletní údaje o příjmu a prodělané léčbě

součinnost při umístění kasičky depozita na kavárnu

osobní kontakt, hlavně při převzení finančních a materiálních darů

Co nabízíme:

Poskytneme svěřeným kočkám kompletní péči (dohoda o deočasné péči), zprostředkujeme adopci ( kočička je majetkem depozita, adopční smlouvy a poplatky a hodnocení zájemců také depozita)

V měsíci věnovaném danému depozitu, 1 koruna z každého prodaného kusu sortimentu jako dar kavárny (kontrola možná v kavárním systému) , prodejní akce na podporu depozita, reklama depozitu, možnost zakoupit na kavárně krmení depozitu, materiální sbírka a jiné akce za účelem získání darů pro depozitum, vše řešeno jako příspěvek do kasičky.

atd atd...bližší podmínky při osobním kontaktu

Československý kastrační program

Cskp

Združenie za práva zvierat vzhledem k situaci na Slovensku a doposud nevyřešenému problému týraných, nechtěných a utrácených zvířat se rozhodlo spustit projekt československého kastračního programu. Proč československého ? Na tuto myšlenku nás přivedlo mimo faktů,  situace v ČR není omnoho lepší než v SR, včetně hromadných vývozů psov z SR do ČR, kde si naši čeští sousedé stěžují (podotýkáme právem), že adopce našich psů u nich není řešením a zdejší útulky se nyní také zapĺňují.Rozhodli jsme se hledat spojence jak na Slovensku, tak v Česku a řešit situaci obou zemí, kde nebude žádné -,,naši psi, vaši psi,,Za sebou máme už několik akcí, jejich počet stále stoupá, kastrujeme psíky v romských osadách , kočičky také.

Akce-cskp-2016

Každý může pomoci nabídkou dočasné péče pro pejsky i kočičky.

Združenie za práva zvierat, o.z.
IBAN:SK3709000000005045910916
SWIFT:GIBASKBX, 
ČR: 3546806309/0800

Facebook

www.zzpz.sk

Kočičí depozitum Zlín

Dobré ruce z.s. je neziskovou organizací, jejíž hlavní činností je ochrana a poskytování pomoci opuštěným, toulavým, poraněným, týraným a nemocným kočkám, péče o ně a následné umísťování do nových domovů.

Vedle péče o kočičky žijící v našich depozitech provozujeme také kastrační program, snažíme se osvětově působit v oblasti kastrací a péče o zvířata.  Jsme stále k dispozici na telefonu i e-mailu novým majitelům našich svěřenců i komukoliv jinému, kdo potřebuje radu v oblasti péče.

Veškerou péči hradíme z  příspěvků od laskavých dárců a z vlastních úspor. Tato péče je velmi náročná, neboť se k nám zvířátka dostávají ve většině případů ve špatném zdravotním stavu, a proto jsme velmi vděční za jakoukoliv formu pomoci. Členové i dobrovolníci vykonávají veškerou činnost zdarma ve svém volném čase.

V našich depozitech najdete mnoho kočiček vyššího věku, kočiček handicapovaných či chronicky nemocných. Péče o tato zvířátka je jednou z našich priorit, neboť v pomoci především těmto rizikovým, nejvíce ohroženým, skupinám zvířátek spatřujeme smysl naší práce. Každá zachráněná kočička nás zahřeje u srdce a dodává nám energii do další činnosti. Není hezčí pocit, než když kočička předtím venku schoulená zimou, nemocná, vyhublá a hladová, začne po pár dnech nebo i týdnech v náručí spokojeně příst a uvěří znovu člověku. Dáte jí tak šanci na život, předtím nepoznaný.

Pomozte nám pomáhat.

www.dobreruce-zlin.cz

facebook

 info.dobreruce@gmail.com

číslo transparentního účtu: 2300631495/2010

Kočičí a psí domeček v Semetíně

13240102_1574294042868026_3712514432086772940_n

Kočičí domeček je malý soukromý azyl zaměřený převážně na opuštěná , týraná a zraněná zvířata.

Péči zde dostávají kočičky i pejsci, většinou přicházející ve velmi špatném stavu, březí a opuštění.

Domeček je místo, kde mají čas a vše potřebné , aby se uzdravili a našli nové rodiny.

Tento azyl má skvělé výsledky a teprve se buduje, už tak je ale zavalen spoustou nechtěných zvířátek.

Jediný z našich partnerů, který (prozatím) není oficiální, ale i na tom se pracuje. Ovšem kdo slečnu Zuzanku a přátele, kteří jí pomáhají zná, ví, že jako všichni naši chráněnci, snese svým chůlupáčkům i modré z nebe. A teď jsme tu pro ně, jako oni pro nás, a že pomoc potřebují.

facebook 

Kočičí depozitum Flíček

13239354_1743422825875073_134461664381646247_n

Flíček je domácí útulek, které se nachází v Nedakonicích u Uherského Hradiště, kde se starají o kočičky bez domova.

 O kočky se staráme již 12 let, a v květnu roku 2014 jsme založili neziskovou organizaci, jejíž hlavní činností je ochrana a poskytování pomoci opuštěným, toulavým, týraným a nemocným kočkám. 

21.7.2014-059.jpg

 

 

Staráme se o kočky v domácím prostředí, kde jim poskytujeme potřebnou péči.  Zdravá zvířátka kastrujeme, odčervujeme, očkujeme a nemocné léčíme. Nemáme žádné dotace ani příspěvky. Vše hradíme ze svých peněz ze zaměstnání, a peněz dárců.

Žijí s námi kočičky, které byly ponechány svému osudu. Koťata, kterým hrozila smrt  a další postižená zvířátka většinou vinou svých majitelů. Kocourek na fotce je Flíček, podle kterého jsme pojmenovali  depozitum a který s námi stále žije.

Spolu se třemi sourozenci a mámou nám Flíčka někdo nechal v  zavázané krabici u našich dveří. 

facebook

webové stránky

Email: depozitumflicek@seznam.cz

transparentní účet č. 2200591385/2010

Pomocné ruce Olomouc

Logo-

 

 

Jsme nezisková organizace Pomocné ruce Olomouc, zapsaná v registru ministerstva vnitra, která vznikla ke dni 2. 5. 2012 jako občanské sdružení (nyní dle NOZ spolek), IČO: 22742085, adresa: Jungmannova 193/1, Olomouc 779 00, avšak všichni její členové se péči o opuštěná zvířata věnují již řadu let.

Naším hlavním cílem je pomáhat opuštěným, bezprizorním, poraněným, nechtěným, týraným či nemocným kočkám (ale i jiným zvířatům, např. psům), které se u nás ocitnou. Takovým zvířatům pak hledáme nový domov. Další činností sdružení je podpora kastrací toulavých a opuštěných koček a efektivní snižování jejich populace zejména na území města Olomouc.

Snažíme se pomáhat soukromým domácím depozitům a tzv. „krmičům“ opuštěných koček, které žijí v různých lokalitách Olomouce. Mezi dlouhodobý cíl sdružení patří vybudování či zřízení útulku pro toulavé a opuštěné kočky v Olomouci a vytvoření adekvátních prostor pro toulavé a opuštěné kočky, kde bude zajištěna patřičná péče i zázemí, jež v současnosti na území 100tis. města Olomouce chybí.

Prosazujeme na Magistrátu města Olomouce zřízení nejen kočičího útulku, ale usilujeme o schválení a zakládání oficiálních krmných míst na území města Olomouce.

Všichni naši pomocníci a dobrovolníci jsou zaměstnaní či studující a činnost vykonávají ve svém volném čase zcela bez nároku na jakoukoliv odměnu.

Naše organizace nemá žádné vlastní pravidelné příjmy a jsme tak zcela odkázáni na dary soucitných lidí. Výdaje tvoří převážně nákup krmiva, steliva, platby za kastrace a lékařské úkony. Již třetím rokem spolupracujeme s Odborem životního prostředí Magistrátu města Olomouce, pro který zajišťujeme kastrace opuštěných koček s cílem humánně regulovat počet koček v Olomouci.

email: pomocne.ruce@seznam.cz

www.pomocne-ruce.cz

facebook

Transparentní účet: Číslo účtu: 2500266592/2010